Stabila linser

Stabila linser (eller hårda linser) är mindre och tillverkade i ett hårdare plastmaterial än mjuka. De utjämnar hornhinneastigmatism och ger oftast bättre synskärpa än mjuka astigmatiska linser då dessa ibland roterar ur läge. De har längre livslängd men kräver också längre tillvänjning än mjuka linser.

Vid oregelbunden astigmatism och keratokonus är stabila linser det ultimata synhjälpmedlet. För att ta reda på ditt behov så gör vi noggranna mätningar och därefter bestämmer vi tillsammans det bästa alternativet för just dig. De flesta linsbärare idag väljer dock mjuka korttidslinser då bärtid och komfort är viktiga parametrar.

Kontakta oss för priser.