Diabetes

Ungefär 3% av befolkningen lider av diabetes. En höjd blodglukoskoncentration (hyperglykemi) inträffar när naturligt producerat insulin saknas i kroppen. Det finns två olika sorters diabetes, typ 1 (insulinberoende) som innebär skador i vissa celler i bukspottskörteln. Denna typen av diabetes märks ofta först i tonåren. Typ-2 diabetiker behöver vanligtvis inte injicera insulin och märker oftast av sin sjukdom senare i livet (50-årsåldern). Typ 2 diabetes kan kontrolleras genom en hälsosam diet och tabletter.

Alla diabetiker bör få en genomgående synundersökning en gång om året med näthinnefotografering. Bilderna bevaras så att de kan jämföras med senare undersökningar. Näthinnan hos en diabetiker visar ofta ökande förekomst av utsöndringar, mindre blödningar och slutligen näthinneavlossning. Med god regulering av blodglukos är det möjligt att förebygga allvarliga skador.

Det bästa sättet att förebygga synfel är att hantera diabetes väl och gå på regelbundna synundersökningar.