Grön Starr

Vad är glaukom?

Glaukom eller grön starr är ett samlingsnamn för en grupp ögonsjukdomar som skadar synnerven. Synnerven bär information från det ljuskänsliga skiktet i ögat, näthinnan, till hjärnan, där det uppfattas som en bild. Näthinnan kan ses som filmen i en kamera där ljus fokuseras. Denna information skickas sedan via synnerven.

Alla typer av glaukom har vissa saker gemensamt, till exempel ökat tryck inuti ögat, förändringar i synnervspapillen och försämrat periferiseende. Två av dessa tre symptom är tyder ofta starkt på att en patient har grön starr.

Vad kontrollerar tryck inuti ögat?

Ögat är till största delen fyllt med vätska. Tänk dig att det sitter en ‘kran’ inuti ögat som hela tiden producerar ny vätska. ‘Kranen’ är ett lager av celler bakom regnbågshinnan (den färgade delen av ögat). Vätskan som produceras kallas ‘kammarvätska’. Kammarvätskan är inuti ögat och inte kopplad till tårvätska.

Ögat har också ett ‘dräneringssystem’. Detta sitter nära framsidan på ögat, mellan hornhinnan och regnbågshinnan.

Ökat tryck inuti ögat beror på ökad production av kammarvätska eller minskad dränering av vätskan (eller en kombination av båda).

Hur skadar ökat tryck synnerven?

Detta är inte helt klart. Det man vet är att när trycket går upp väldigt plötsligt (akut glaukom) kommer det inte tillräckligt med blod till nervhuvudet i hjärnan. Det finns många andra teorier om hur nervskada uppstår.

Det vi däremot vet är att när trycket sänks så hämmas progressionen av grön starr. I fall av akut glaukom kan en minskning av trycket rädda synen hos en patient som annars skulle riskera att bli blind.

Hur vanligt är grön starr?

Grön starr är ett av de vanligaste anledningarna för blindhet i västvärlden. Det finns olika sorters glaukom, inclusive kronisk glaukom, akut glaukom, medfödd glaukom och även sekundära glaukom som uppkommer som ett resultat av andra sjukdomar.

Vem får kronisk glaukom?

Det finns många olika riskfaktorer för att utveckla glaukom. De är:

 • Ålder – kronisk glaukom är ovanligt under 40 års ålder men påverkar ungefär 1% av befolkningen över 40 och ungefär 5% över 65.
 • Familjehistorik – glaukom har en genetisk faktor. Om en nära släkting (förälder eller syskon) har glaukom behöver du inte vara orolig men gör regelbundna besök till din optiker för att märka förändringar så tidigt som möjligt om de gör sig till känna.
 • Myopi – väldigt närsynta personer löper högre risk att få grön starr.

Varför kan obehandlad glaukom åsamka allvarlig synförlust?

Den största anledningen är att kronisk glaukom ofta inte har några symptom. Du känner ingen smärta och din syn verkar också normal, men blir sämre utan att du märker det. Glaukom skadar periferiseendet först, vilket de flesta inte märker. Bara när periferiseendet är verkligt illa skadat (‘kikarseende’) börjar folk stöta mot saker eller till exempel inte se ankommande fordon förrän i sista sekunden.

Hur testar man för kronisk glaukom?

Det finns flera tester som kan upptäcka glaukom:

 • Att mäta trycket inuti ögat – detta görs med en tonometer
 • Synfältsundersökning – vanligtvis innebär detta ett test där du trycker på en knapp när du ser ljus i periferin
 • Synnervsundersökning
 • Alla dessa tester är enkla, gör inte ont och kan utföras av våra optiker på plats

Kan kronisk glaukom behandlas?

Ja. En enkel regim av dagliga ögondroppar kan försena framfarten av glaukom hos de allra flesta. I vissa fall kan en operation som kallas trabekulektomi behövas. Båda dessa metoder har framvisat goda resultat.

Akut glaukom

Vad är akut glaukom?

Detta är en typ av glaukom där trycket inuti ögat höjs kraftigt väldigt plötsligt. Detta sker på grund av en blockering av dräneringskanalerna inuti ögat där hornhinnan möter näthinnan.

Vilka är symptomen för akut glaukom?

 • Svår smärta – patienter vaknar ofta upp mitt I natten med svår smärta i ena ögat (detta kan också ske i båda ögonen samtidigt, men det är ovanligt)
 • Rodnad i ögat
 • Suddig syn – ibland ses ‘glorior’ runt starka ljus
 • Illamående och uppkastning

Hur behandlas akut glaukom?

Akut glaukom behandlas först med stark medicin för att snabbt minska trycket inuti ögat. Efter detta, beroende på orsaken till anfallet, kan ögondroppar, laser, eller operation vara lämpligt.

En liknande metod, oftast bara laser, används ofta på det andra ögat, för att förhindra en akut attack av glaukom i det andra ögat.