Keratokonus

Keratoconus är den vanligaste dystrofin som påverkar kornea och drabbar runt en av tusen personer även om vissa rapporter tyder på att det kan vara så vanligt som 1 av 500. Vanligtvis sker diagnosen under mitten till senare delen av tonåren med en förvärring av tillståndet fram tills tjugo och trettioårsålder.

Keratokonus djupgående information

Keratoconus är en degenerativ, icke-inflammatorisk sjukdom som påverkar kornea (hornhinnan) som normalt påverkar båda ögonen. Den underliggande orsaken är en försvagning av de stödjande kollagenfibrerna i hornhinnan. Detta gör att hornhinnans struktur försvagas och resultatet är att hornhinnan omformas till en mer konisk form vilket ger oregelbundna astigmatismer.

Utveckling av keratoconus kan variera mycket, vissa patienter är stabila med nästan ingen förändring medan andra har en snabb utveckling eller upplever intensifiering under korta perioder trots långa perioder av stabilisering. Observationer tyder på att sjukdomen är genetisk betingad och i 10% av fallen kan man konstatera att den går i familjen.

Hur diagnostiserar man Keratokonus?

Förutom slutsatser från patients kliniska historia gör man en detaljerad undersökning med biomikroskop tillsammans med sofistikerad utrustning för kartläggning av hornhinnan.

Symptom av Keratokonus

Symptom kan inkludera kraftig förvrängning av synen (astigmatism) med dubbelseende, suddig syn (på både nära håll och avstånd) och ljuskänslighet (fotofobi). I början kan de flesta person korrigera synen med glasögon men allteftersom astigmatismen förvärras krävs så RGP, eller stabila, kontaktlinser för att uppnå bästa möjliga synskärpa. Dessa kan tillpassas både hos ögonkliniker och sjukhus men även av specialistutbildade optiker. Symptomen kan i början påverka endast ena ögat för att sedan uppträda på båda. I 20% av fallen fortsätter sjukdomen att utvecklas och kräver kirurgiskt ingrepp.

Korrigering av Keratokonus med kontaktlinser

De mer ovanliga synfel som ofta uppstår i samband med keratokonus kräver ofta att optikern tillpassar en skräddarsydd kontaktlins som tillverkas just för den patientens öga. Hos Optikerna på Öfvre har vi lång erfarenhet av att jobba med keratokonus och tillpassa dessa typer av linser och idag finns förutom de klassiska stabila eller ”hård” kontaktlinserna även en ny generation av så kallade mini sclerala linser. Läs mer om våra olika special kontaktlinser här.

(Artikeln är omskriven med tillstånd från Consultant Corneal Surgeon – Mr Ali Mearza FRCOphth)