Skelning och prismaglas

Allt fler får problem med sina dolda skelningar när vi i allt större utsträckning sitter framför skärmar av olika slag. Med dold skelning menas att ögat i sitt naturliga viloläge inte står rakt utan vill dra iväg inåt eller utåt. Det tycker dock hjärnan blir konstigt eftersom man då ser två bilder istället för en och ”tvingar” då ögonen att stå rakt för att undvika det. Efter några timmar av denna ansträngning så börjar musklerna bli trötta och det är då problemen kan uppstå.

Här listar vi symptom på att du eller ditt barn kanske har en dold skelning:

  • Trötthet på eftermiddagen
  • Huvudvärk som sitter runt ögonen eller i pannan
  • Svårt att läsa rader och får ofta gå tillbaka i texten
  • Blundar med ena ögat
  • Ser dubbelt ibland
  • Nedsatt koncentrationsförmåga vid läsning
  • Yrsel
  • Bokstäver som rör sig eller flyter samman.

Hur korrigerar man skelning?

Vid en undersökning så mäter vi hur stor skelningen är och hur mycket man själv klarar att kompensera för den. Om man behöver hjälp med sin skelning så slipar man glas med prisma för att avlasta ögonmusklerna och på så sätt tvingas inte ögat att anstränga sig längre. Många upplever då att deras besvär försvinner helt eller till stor del.