Synundersökning

Visste du att 80% av våra intryck går via synen? Vi har många olika behov av att kunna se bra, vid bilkörning, på TV, datorer, mobiltelefoner, böcker osv. Du kanske tycker att du ser bra, men när det gäller vanliga synfel är det många som inte känner till att de skulle kunna se bättre med glasögon eller kontaktlinser.

Vi bokar alltid minst 45 minuter för din synundersökning vilket garanterar att du får en grundlig undersökning av hela din syn. I undersökningen ingår alltid tryckmätning och vid behov djupgående undersökning av näthinna med ögonbottenfoto och synfältsmätning. På så sätt kan vi upptäcka tidiga tecken på tex grönstarr, förändringar i gula fläcken och övriga ögonsjukdomar. Upptäcker vi några förändringar som behöver remiss så har vi nära samarbete med ögonläkare.

Våra legitimerade optiker är välutbildade och fortbildas ständigt. Vi specialiserar oss på stabila linser, skelning, barn och ögonhälsa. Läs mer om detta i menyn till vänster.

Vår kunskap är vår styrka. Hos oss är du i trygga händer!

Prislista:

Synundersökning inkl tryckmätning: 595:-
Synundersökning barn (8-19 år) 395:-
Körkortskontroll: 195:-
Linsundersökning: 695:-
Nytillpassning linser: 995:-